Bộ bơi Frozen xanh

150,000 đ MSP : DB1016

Bộ bơi Frozen hồng

150,000 đ MSP : DB1015

Bộ bơi Frozen đỏ

150,000 đ MSP : DB1014

Bộ bơi Queens 96

290,000 đ MSP : DB1013

Quần bơi Rằn ri kèm mũ

125,000 đ MSP : DB1012

Bộ bơi ngắn tay Rock

290,000 đ MSP : DB1011

Quần bơi dài Rằn ri kèm mũ

150,000 đ MSP : DB1010

Quần bơi Hình thuyền

99,000 đ MSP : DB1009

Bộ bơi Queens 96

290,000 đ MSP : DB1013

Quần bơi Rằn ri kèm mũ

125,000 đ MSP : DB1012

Bộ bơi ngắn tay Rock

290,000 đ MSP : DB1011

Quần bơi dài Rằn ri kèm mũ

150,000 đ MSP : DB1010

Quần bơi Hình thuyền

99,000 đ MSP : DB1009

Bộ bơi Chim cánh cụt câu cá

199,000 đ MSP : DB858

Đồ bơi Khủng long liền dài

270,000 đ MSP : DB855

Bộ bơi dài tay chân Stay

380,000 đ MSP : DB1008

Bộ bơi Frozen xanh

150,000 đ MSP : DB1016

Bộ bơi Frozen hồng

150,000 đ MSP : DB1015

Bộ bơi Frozen đỏ

150,000 đ MSP : DB1014

Bộ bơi Kỳ lân sắc màu rời

299,000 đ MSP : DB1000

Bộ bơi Chim cánh cụt câu cá

199,000 đ MSP : DB858

Đồ bơi liền Pony ngắn tay

199,000 đ MSP : DB857

Bộ bơi Búp bê đáng yêu

150,000 đ MSP : DB1005

Bộ bơi Tiên cá Barbie

150,000 đ MSP : DB1004